Cijene i POPUSTI

Cjenik (vrijedi od 1.2.2015.)

Cijena radionica: 150 kn/mj.
Cijena individualnih programa: 50 kn/45 min (učestalost prema dogovoru, popust* za više sati)

POPUSTI koje možete ostvariti su:
– 10% za upis u svaku drugu radionicu
– 10% za preporuku koja rezultira upisom prijatelja u radionicu (čime i prijatelj dobiva -10%)
– 10% za upis drugog djeteta
Popusti SE MOGU ZBRAJATI do najvišeg iznosa popusta od -20 %.

* POPUSTI za individualne programe:
– prilikom ugovaranja paketa od 10 i više sati, popust je – 10%

 

Popis radionica i individualnih programa
radionice 2015