Kreativno crtanje/pisanje/pripovijedanje (3-10 g.)

Cilj radionice je njegovati, usmjeravati i poticati djetetovu kreativnost.
Njegovana i usmjerena kreativnost od velike je pomoći kod rješavanja logičkih problema, komunikacijskih i socijalnih konflikata (jer će dijete reagirati kreativno i konstruktivno): dijete stječe samopuzdanje u sebe i svoj rad.;  uči cijeniti i poštivati različitosti te stječe kreativne vještine bitne za razvoj svoje ličnosti.

U radionici se kombinira:
rad na poznatom uzorku (priča, crtež) koji se podliježe kreativnim varijacijama,
– rad na nedovršenom uzorku (dijete dovršava započeti uzorak u onom smjeru kako ga vodi mašta)
- rad na zadanu temu
kreativan (autorski) rad potaknut pripovijedanjem i heurističkim razgovorom

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte (099 796 94 69)