PoliGoOn (3-7 g.)

Aktivna radionica koja objedinjuje pokret, gibanje i poticanje (asocijativnog) razmišljanja malih pametnih glavica!
Poligon s fizičkim i intelektualnim preprekama. Pokreni se… i Go On!